Zażalenie bez uzasadnienia jest niedopuszczalne (a emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN tylko siebie samego)

Czy dopuszczalne jest wniesienie zażalenie na postanowienie bez jego uzasadnienia? Czy jednak, skoro zażalenie można złożyć w określonym terminie po doręczeniu uzasadnienia, to próba wcześniejszego skarżenia orzeczenia spełznie na niczym? I, wcale nie na marginesie: czy emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN swoją żonę?

postanowienie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r. (II CZ 53/20)
1. Emerytowany radca prawny może działać przed Sądem Najwyższym w imieniu własnym, nie może natomiast podejmować czynności w imieniu innych osób, w tym członków rodziny.
2. Zażalenie wniesione wprost, tj. z pominięciem uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie zaskarżonego postanowienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, podlega w konsekwencji odrzuceniu jako niedopuszczalne z innych przyczyn (art. 373 § 1 w związku z art. 397 § 3 kpc).

Orzeczenie dotyczyło zażalenia na wydane przez sąd postanowienie o odrzuceniu skargi na stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Stroną w sprawie było małżeństwo, pod skargą podpisał się mąż — emerytowany radca prawny.

Sąd Najwyższy podzielił argumenty przemawiające za odrzuceniem skargi: w postępowaniu zażaleniowym przed SN obowiązuje przymus adwokacko-radcowski; skarga została podpisana przez radcę prawnego, jednak takiego, który ma już status emeryta (w/g informacji udostępnianej przez OIRP nie wykonuje zawodu). Tymczasem w utrwalonym orzecznictwie przyjęto, że emerytowany radca prawny może działać przed Sądem Najwyższym wyłącznie w imieniu własnym — ale nie może reprezentować innych osób, w tym członków swej rodziny. Oznacza to, że wniesione w imieniu żony zażalenie podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne.

art. 394 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575)
Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu — od dnia jego doręczenia.

Odnosząc się natomiast do zażalenia „własnego” Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że warunkiem dopuszczalności zaskarżenia postanowienia jest uprzednie wystąpienie o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zaś zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia (z wyjątkiem postanowień, w przypadku których sąd odstąpił od uzasadnienia). Zażalenie wniesione z pominięciem etapu uzasadnienia jego uzasadnienia podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne z innych przyczyn. Jest to efekt założeń prawodawcy, by strony skarżyły rozstrzygnięcia sądu dopiero po zapoznaniu się całością jego argumentacji. Zasady te dotyczą także zażaleń wnoszonych do Sądu Najwyższego, w tym dotyczących odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 394(1) par. 1 kpc).
Rzecz jasna można mieć niekiedy wątpliwość co do charakteru złożonego przez stronę oświadczenia procesowego, w takim przypadku niezbędne jest dokonanie jego głębokiej wykładni (upraszczając: nie każdy potrafi prawidłowo zatytułować i sformułować pismo do sądu), jednak jako wniosku o uzasadnienie postanowienia nie można traktować pisma strony zatytułowanego „zażalenie” i zawierające wniosek o uchylenie orzeczenia (najwyraźniej skarżący w pewnym momencie próbował przekonać sąd, że jego zażalenie jest właśnie wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia). Nie można także traktować zażalenia jako złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego postanowienia — takie rozwiązanie istnieje w procedurze karnej (art. 445 par. 2 kpk), ale nie w cywilnej.
Sumarycznie oznacza to, że zażalenie na postanowienie wniesione bez jego uzasadnienia podlegało odrzuceniu.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
1
0
komentarze są tam :-)x