Jednoosobowy sąd odwoławczy (bo koronawirus) nie gwarantuje prawa do sądu (uchwała SN)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że orzekający w składzie jednoosobowym (bo koronawirus) sąd odwoławczy jest sądem sprzecznym z przepisami prawa, czego skutkiem jest nieważność postępowania. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. (III PZP 6/22)Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie … Dowiedz się więcej

Zażalenie bez uzasadnienia jest niedopuszczalne (a emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN tylko siebie samego)

Czy dopuszczalne jest wniesienie zażalenie na postanowienie bez jego uzasadnienia? Czy jednak, skoro zażalenie można złożyć w określonym terminie po doręczeniu uzasadnienia, to próba wcześniejszego skarżenia orzeczenia spełznie na niczym? I, wcale nie na marginesie: czy emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN swoją żonę? postanowienie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r. (II CZ … Dowiedz się więcej