Działalność w zakresie walut wirtualnych tylko po wpisie do rządowego rejestru (bo kara, kara…)

Krótko i na temat, bo i z pewności nie wszyscy się ucieszą: już wkrótce prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych stanie się działalnością regulowaną, której prowadzenie będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków formalnych, w tym uzyskania wpisu do rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych (ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 815).

A mianowicie, w skrócie:

  • dla przypomnienia: instytucjami zobowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy są m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie wymiany i pośrednictwa w wymianie walut wirtualnych, a także prowadzenia rachunków (art. 2 ust. 1 pkt 12 upppft);
  • natomiast definicja waluty wirtualnej obejmuje każde „cyfrowe odwzorowanie wartości”, które nie jest prawnym środkiem płatniczym, międzynarodową jednostką rozrachunkową, pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym, a także wekslem lub czekiem — jeśli jest wymienialne na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, może być przechowywane i przenoszone w formie elektronicznej albo przedmiotem handlu elektronicznego;
  • to już było, teraz będzie nowe: działalność obejmująca waluty wirtualne będzie regulowana, zaś warunkiem jej prowadzenia będzie uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie kryptowalut;

art. 129m ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, zwana dalej „działalnością w zakresie walut wirtualnych”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

  • to nie wszystko: warunkiem prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut będzie brak karalności za umyślnie popełnione przestępstwo (m.in. przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu), wymóg ten dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i wspólników czy członków zarządu, a także posiadanie wiedzy lub doświadczenia (potwierdzonych szkoleniem, kursem lub wykonywaniem czynności przez przynajmniej 1 rok);
  • coś się wymyśli, coś napisze? wraz z wnioskiem o wpis do rejestru — bo prowadzenie takiego biznesu będzie wymagało uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych — należy złożyć oświadczenie o prawdziwości danych i informacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 par. 6 kk);
  • gdzie te wnioski? wszystko wskazuje na to, że formularz będzie funkcjonował wyłącznie w postaci elektronicznej — ustawa precyzuje, iż należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  • przecież nikt się nie zna na wirtualnym świecie, więc nikt tego nie sprawdzi? może tak, może nie — warto jednak mieć na uwadze, że prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru działalności kryptowalutowej będzie podlegała karze pieniężnej do 100 tys. złotych;

art. 153b ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Podmiot prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez
uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.

  • od kiedy te zmiany? pierwszą ważną datą jest dzień 1 listopada 2021 r., albowiem wówczas wchodzą w życie przepisy, w myśl których waluty wirtualne staną się działalnością regulowaną (art. 25 pkt 2 nowelizacji);
  • natomiast dodatkowe 6 miesięcy będą mieli przedsiębiorcy, którzy zajmowali się kryptowalutami wcześniej — w tym czasie będzie obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do nowych wymogów, w tym uzyskania wpisu do rejestru — co oznacza, że dla nich datą graniczną będzie 1 maja 2022 r.

Zamiast komentarza: jeśli ktoś przypuszczał, że rządy nie zainteresują się tą działalnością, jeśli nie w aspekcie fiskalnym, to ryzyk dla bezpieczeństwa… to chyba można go nazywać skrajnie naiwnym.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

19 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
19
0
komentarze są tam :-)x