Blokowanie numerów alarmowych (nowelizacja art. 66 par. 1 kw)

obowiązek udostępnienia kupującemu numeru telefonu

Krótko i na temat: odnotowany kilkanaście miesięcy temu na łamach „Czasopisma” przepis kodeksu wykroczeń penalizujący fałszywe zawiadomienia o grożącym niebezpieczeństwie („Odpowiedzialność za fałszywy alarm bombowy (art. 66 kw)”) doczekał się długo zapowiadanej nowelizacji, wskutek której wykroczeniem będzie także umyślne blokowanie numerów alarmowych (Dz.U. z 2017 r. poz 1941). art. 66 par. 1 kodeksu wykroczeń (w brzmieniu … Czytaj dalej