Doręczenia elektroniczne — do sądu, z sądu (projekt)

Krótko i na temat, bo z pewnością będzie jeszcze okazja poszerzyć temat: elektromobilność doręczeń nabiera rozpędu, toteż w serwisie RCL pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń określających jak mają wyglądać doręczenia elektroniczne korespondencji sądowej — przesyłanej przez strony do sądu, a także pism wysyłanych przez sąd do stron postępowania (projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w/s warunków technicznych … Czytaj dalej

Doręczenia elektroniczne (projekt)

Czytają czy nie (por. „Skuteczność doręczeń dokonanych na adres zameldowania pozwanego (takie cuda tylko w EPU)”), wśród zgłoszonych projektów pojawił się bardzo obszerny (plik PDF łącznie liczy 723 strony!) projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przewidujący możliwość doręczania korespondencji, której nadawcą są podmioty publiczne, poprzez usługę rejestrowanego doręczenia publicznego na adres elektroniczny (lub poprzez usługę hybrydową, jeśli … Czytaj dalej