Doręczenia elektroniczne — do sądu, z sądu (projekt)

Krótko i na temat, bo z pewnością będzie jeszcze okazja poszerzyć temat: elektromobilność doręczeń nabiera rozpędu, toteż w serwisie RCL pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń określających jak mają wyglądać doręczenia elektroniczne korespondencji sądowej — przesyłanej przez strony do sądu, a także pism wysyłanych przez sąd do stron postępowania (projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w/s warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych sądu oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w/s warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych).

A mianowicie, w pewnym skrócie:

  • już za kilka miesięcy wchodzi w życie przepis, w myśl którego strona będzie mogła wnosić pisma procesowe do sądu w formie elektronicznej — jeżeli „umożliwiają” to warunki techniczne i organizacyjne sądu;
  • doręczenia elektroniczne będą polegały na przesyłaniu korespondencji na adres do e-doręczeń, przy wykorzystaniu usługi PUH i PURDE, etc.,etc.;
  • rozporządzenie w/s e-doręczeń do sądu wiele tu nie zmienia: wniesienie e-pisma będzie dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że akta sprawy są prowadzone w całości w postaci elektronicznej, a przepis nie wymaga od strony korzystania z konta w systemie teleinformatycznym (np. KRS, EPU, etc.);

art. 125 par. 4 kpc (wchodzi w życie 1 października 2022 r.)
Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, pisma procesowe można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

  • w kontekście niedawnych rozważań nt. różnych e-podpisów ciekawy jest przepis, w myśl którego wniesienie pisma tą drogą „uważa się jednocześnie” za podpisanie pisma i elektroniczne poświadczenie odpisów (jednak jeśli skrzynkę nadawcy obsługuje administrator, konieczne będzie „zaopatrzenie” (sic!) pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu);
  • projekt rozporządzenia przypomina, że pismo w toku sprawy może nie trafić tam, gdzie trzeba, jeśli zabraknie sygnatury sprawy — toteż w tytule takiej wiadomości należy podać sygnaturę sprawy;
  • drugie z rozporządzeń przewiduje, iż doręczenia elektroniczne korespondencji sądowej będą stosowane niejako z defaultu (obok doręczenia hybrydowego), o ile nie będzie zachodził jeden z wyjątków;
  • sąd będzie doręczał pisma sądowe i odpis pism procesowych za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (lub pełnomocnikowi);
  • do wyjątków od e-doręczeń zalicza się m.in. wymóg stosowania konta w systemie teleinformatycznym, treść pisma zawiera informacje niejawne lub zachodzi inny ważny interes publiczny (bezpieczeństwo państwa, obronność, etc.), uczestnik postępowania wniósł o doręczenie oryginału pisma, które pierwotnie miało postać papierową, albo nie ma prawnej możliwości stworzenia dokumentu elektronicznego (m.in. tytuły wykonawcze, poświadczone odpisy będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych);

art. 131(2) par. 1-2 kpc (od 1 października 2022 r.)
§ 1. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, doręczeń dokonuje się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, a w przypadku braku takiego adresu — na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo.
§ 2. Doręczenia, o którym mowa w § 1, można dokonać wobec strony będącej osobą fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • jeśli adresat będący podmiotem niepublicznym zrezygnuje z usługi PURDE w toku postępowania, wszelkie pisma będą przesyłane na jego adres zamieszkania lub siedziby (a jeśli nie poda takiego adresu, pozostawiane w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia).

Dla jasności: oba rozporządzenia regulujące sposoby doręczenia elektroniczne korespondencji sądowej wejdą w życie 1 października 2022 r. — wraz z solidnym kawałkiem ustawy o e-doręczeniach — ale pamiętajmy też, ze jedyna „twarda” dla sądów data w ustawie o doręczeniach elektronicznych to 1 października… 2029 r., więc całkiem możliwe, że intendentura nie będzie czuła potrzeby nadążać wcześniej.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

9 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
9
0
komentarze są tam :-)x