Oferta — czyli kiedy kontrahent może się rozmyślić i zmienić zdanie?

oferta

Stare i dobre pytanie o relacje dwóch przedsiębiorców i konsekwencje wycofania się z zamówienia przez klienta (oferenta), który najpierw wysłał zamówienie, ale jak przyjmujący (oblat) już się wszystko przygotował, oferent stwierdził, że „zmienił zdanie” więc się wycofuje. Czy w takim przypadku oferent jest związany zamówieniem, czyli musi je przyjąć, a zwłaszcza zapłacić? Czym właściwie jest … Dowiedz się więcej

Czy to data na paragonie określa datę umowy sprzedaży — czy jest całkiem odwrotnie?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Nawet jeśli logicznie prawidłowe jest zdanie, że jeśli A=B to B=A, praktyczne zastosowanie tejże logiki może niekiedy sprowadzić nas na manowce. Dziś zatem krótkie pytanie: czy data na paragonie wydawanym kupującemu konsumentowi może określać datę umowy sprzedaży — czy też jednak to data sprzedaży powinna być uwidoczniona na paragonie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 … Dowiedz się więcej