Wniosek o rejestrację czasopisma (wzór 2015)

To będzie prawie autoplagiat, ale cóż — P.T. Czytelnicy się domagają, pokorny sługa musi. Dziś parę zdań o tym jak sporządzić wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika — oraz wzór takiego wniosku. (Sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz.U. z 1990 r. nr 46 poz. 275).

Najpierw troszkę wsadu dla wyszukiwarki, a później sam wniosek; wsad będzie w punktach:

 • zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo prasowe wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji we właściwym sądzie okręgowym (właściwość ustalamy według siedziby wydawcy);
 • treść wniosku określa art. 20 ust. 2 prawa prasowego i składa się nań przede wszystkim wskazanie tytułu (por. Spór o prawa do tytułu czasopisma) oraz siedziby i adresu redakcji;
 • wniosek o wpis do rejestru czasopism powinien też obejmować dane osobowe redaktora naczelnego (imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo);
 • rubryka piąta rejestru to określenie wydawcy, jego siedziba i adres (żaden „adres siedziby”!);
 • dalej idzie częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma (por. definicje w art. 7 ust. 2 pkt 2-3 prawa prasowego);
 • do wniosku dołączamy: odpis z KRS lub CEIDG wydawcy (jeśli jest nim osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub kopię dowodu osobistego (przypominam, że wydawcą może być także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej!);
 • do wniosku dołączamy także: pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o pełni praw publicznych;
 • od wniosku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 złotych (na konto sądu okręgowego, do którego wniosek jest składany);
 • sąd rozpoznaje wniosek w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia, przy czym liczymy oczywiście nie do dnia otrzymania przez nas postanowienia, lecz do dnia jego wydania przez sąd — jeśli nie ma odpowiedzi odmownej, przyjmuje się, że wniosek został uwzględniony (art. 20 ust. 4 prawa prasowego);
 • sąd odmówi uwzględnienia wniosku o wpis czasopisma do rejestru jeśli wniosek jest nieprawidłowy (nie zawiera danych określonych w art. 20 ust. 2 ustawy) lub jeśli rejestracja tytułu naruszałaby prawa do istniejącego już dziennika lub czasopisma (art. 21 prawa prasowego) — por. Odmowa rejestracji czasopisma ze względu na podobieństwo tytułów;
 • teoretycznie w tym celu sąd rejestrowy zasięga informacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie (par. 4 ust. 2 rozporządzenia);
 • warto pamiętać: o zmianie danych wydawanego czasopisma należy natychmiast powiadamiać sąd (w analogicznym trybie, art. 20 ust. 5 prawa prasowego);
 • sąd może wykreślić czasopismo z rejestru jeśli nie będzie wydawane przez rok (art. 23 prawa prasowego, por. Wykreślenie czasopisma z rejestru ze względu na jego niewydawanie przez rok);
 • ważne: fakt zarejestrowania czasopisma czy dziennika nie rozstrzyga o ewentualnym sporze do tytułu — to jest kompletnie odrębna sprawa, odrębne postępowanie, inny tryb (por. Spór o prawa do tytułu czasopisma); od razu uprzedzam, że wyszukiwarka dostępna w serwisie warszawskiego SO nie budzi mojego zaufania;
 • nie stoi na przeszkodzie rejestracji czasopisma jego wydawanie w internecie — także w formie bloga (por. Rejestracja bloga w rejestrze czasopism) — ale o tym się nie trzeba chwalić we wniosku (i nie ma potrzeby podawać adresu — rejestruje się czasopismo, nie formę ukazywania się).

Taki wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika zajmuje — przy zachowaniu przyjemnych dla oka akapitów (strasznie nie cierpię naciapanych pism…) — stronę A4 przy użyciu bezszeryfowego kroju pisma wielkości 10 pkt.

Wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika można pobrać stąd — wzór w pliku ODT (do edycji, mam nadzieję, że program MS Word już umie otwierać ODT) oraz plik PDF (jeśli komuś się nie otwiera ODT).

8 comments for “Wniosek o rejestrację czasopisma (wzór 2015)

 1. Adam314
  24 października 2015 at 18:50

  Aż musiałem sprawdzić. :) Internety donoszą, że MS Word od wersji 2010 otwiera ODT.

  A za darmo mamy OpenOffice, LibreOffice, Google Docs itd. Nawet rząd UK rok temu zdecydował się na ODT. Więc ja bym się nie przejmował jakimś niszowym wordem. ;)

 2. 26 grudnia 2015 at 03:02

  Mam takie oto pytanie (w sumie teoretyczne) – czy siedziba i adres redakcji/wydawcy/redaktora naczelnego moga byc zagraniczne? Dajmy na to mieszkam w Anglii, ale chcialbym zarejestrowac w Polsce swoj portal internetowy jako dziennik (z tego powodu, ze skierowany do odbiorcow glownie w Polsce), zeby miec swiety spokoj.

  • 26 grudnia 2015 at 09:22

   Z wydawcą w ogóle nie widzę problemu, chociaż nie wiem jak w tym postępowaniu wygląda kwestia doręczeń (pewnie przydałoby się wskazać jakiś adres w Polsce).

   Poza tym widzę jedno ograniczenie — redaktorem naczelnym może być wyłącznie obywatel polski. Swoją drogą chyba jakieś ograniczenie praw i wolności (człowieka, nie obywatela), bo właściwie dlaczego ekspatrianci nie mogliby założyć swojej gazety, ze swoim składem redakcji.

   • 26 grudnia 2015 at 10:03

    Dziękuję za odpowiedź. Teoretyzując dalej, obywatelstwo jest, adres do doręczeń też by sie znalazł (swoją drogą, czy profil zaufany epuap by nie wystarczył?).
    Jeszcze tylko jedna kwestia – otóż zgodnie z ustawą: „prasa oznacza publikacje periodyczne (…) opatrzone (…) numerem bieżącym i datą”. Ukazujący się w internecie blog powiedzmy ma zazwyczaj jakąś datę publikacji, ale numer bieżący? Tego nie rozumiem za bardzo. Czy brak numeracji postów nie wyłącza bloga z definicji „prasy”, a co za tym idzie zarówno czasopism jak i dzienników? Mógłby Pan się do tego odnieść?

 3. 18 lipca 2017 at 19:14

  Witam,
  Czy możecie mi doradzić i wytłumaczyć różnice pomiędzy 2 a 5 dla osoby która nie prowadzi firmy. ?
  2. Adres i siedziba redakcji (oraz ew. adres internetowy):
  5. Nazwa , adres i siedziba wydawcy:

  • 18 lipca 2017 at 19:49

   Jeśli to ma być tzw. prywatna hobbystyczna impreza — Twój własny x2

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.