Prawo prasowe z tekstem jednolitym (po 34 latach obowiązywania)

prawo prasowe tekst jednolity 2018

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś — pierwszy raz w historii, po 34 latach od wejścia w życie — tekst jednolity prawa prasowego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo prasowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 1914). Dla przypomnienia: ustawa … Czytaj dalej

Sprostowanie sugestii wyrażonych w artykule prasowym

A skoro wczoraj rano było o tym, że nie można liczyć na sprostowanie cytowanych zeznań ze śledztwa, to dziś będzie o tym, że jednak można — jeśli w artykule padają sugestie dotyczące osoby żądającej sprostowania. Na podstawie kolejnego (tezowanego, aczkolwiek po lekturze uzasadnienia nie bardzo wiem do czego odnosi się teza) wyroku dotyczącego M.F. oraz jego … Czytaj dalej

Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawie o sprostowanie prasowe

Tematyka sprostowania prasowego gości na łamach czasopisma Lege Artis dość często, warto zatem odnotować pytanie skierowane do Sądu Najwyższego przez warszawski SA (w SN sprawie nadano sygnaturę III CZP 10/16): Czy w sprawie o sprostowanie publikacji prasowej, wniesionej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, zdolność sądową strony pozwanej należy łączyć … Czytaj dalej

Wniosek o rejestrację czasopisma (wzór 2015)

To będzie prawie autoplagiat, ale cóż — P.T. Czytelnicy się domagają, pokorny sługa musi. Dziś parę zdań o tym jak sporządzić wniosek o rejestrację czasopisma lub dziennika — oraz wzór takiego wniosku. (Sposób prowadzenia rejestru dzienników i czasopism określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz.U. z 1990 … Czytaj dalej

Rejestracja bloga w rejestrze czasopism

Rejestracja bloga jako czasopismo

Kontynuując wątek rejestru dzienników i czasopism, sporu o prawa do tytułu prasowego oraz ryzyka wykreślenia czasopisma z rejestru wskutek zaprzestania wydawania warto dodać kilka akapitów o możliwości rejestracji bloga w rejestrze czasopism (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., I ACa 1032/12). Sprawa miała się następująco: kancelaria prawna wystąpiła z wnioskiem o rejestrację bloga … Czytaj dalej