Rok to wyrok — czyli jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu kwartalnika?

Jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu czasopisma, po którym następuje utrata ważności rejestracji tytułu prasowego? Czy jeden rok przypada rok po ukazaniu się ostatniego numeru? Czy jednak czas ten liczyć należy od ostatniego dnia okresu, którego dotyczył ostatni numer? Pytanie śmieszne, błahe i nieważne? Nie dla pewnego wydawcy kwartalnika (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z … Czytaj dalej

Redaktor naczelny serwisu internetowego niewpisanego do rejestru prasowego może odpowiadać za publikację sprostowania

redaktor naczelny serwisu internetowego

Czy odpowiedzialność za publikację sprostowania tekstu może ponosić redaktor naczelny serwisu internetowego — „dodatku” do większego portalu — który nie jest wpisany do rejestru prasowego? Czy jednak brak rejestracji tytułu oznacza, że serwis internetowy nie może być uznany za prasę? A przy okazji: co zrobić z serwisami, które w stopce podają, że są zorganizowaną redakcją … Czytaj dalej

Czy dopuszczalna jest rejestracja tytułu czasopisma zbliżonego do nazwy, do której prawa powinny już wygasnąć?

Przepisy zabraniają rejestracji tytułu prasowego zbieżnego z nazwą pisma już wydawanego. Jak jednak rozumieć „zbieżność”? Czy chodzi o to, że nowy tytuł nie może być identyczny z istniejącym na rynku? A może „zbieżność” oznacza bliskie podobieństwo? I co zrobić, jeśli minął okres, po którym prawa do wcześniejszego tytułu powinny wygasnąć? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej

Rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już wydawane jest niedopuszczalna

Czy możliwa jest rejestracja czasopisma o takim samym tytule jak już istniejące na rynku? Czy jednak wydawca zarejestrowanego tytułu może się sprzeciwić pojawieniu się konkurencyjnego magazynu o identycznej nazwie? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 listopada 2019 r. (VI ACa 854/18). Sprawa zaczęła się od złożonego przez spółkę wniosku o wpisanie do rejestru dzienników … Czytaj dalej

Odpowiedzialność portalu za naruszenie prawa w treści opublikowanego materiału prasowego

Całkowicie bez związku z niczym, prócz pojawiających się czasem wątpliwości — rejestrować serwis internetowy w rejestrze dzienników i czasopism czy nie rejestrować? — bo zdaje się, że część osób rachuje tak: jeśli się zarejestruję, to na pewno nie poniosę kary za wydawanie niezarejestrowanej prasy (art. 45 prawa prasowego), a może w dodatku „jako prasa” będę mógł … Czytaj dalej