Postępowanie o wpis tytułu prasowego do rejestru nie służy rozstrzyganiu sporów wydawców

Jak rozstrzygnąć spór wydawców o prawa do tytułu czasopisma? Czy skuteczność wypowiedzenia licencji na wydawanie określonego tytułu można podważać w postępowaniu rejestrowym? Czy jednak należy przyjąć, że prawa przysługują temu wydawcy, który zarejestrował zgodny z tytułem znak znak towarowy? Czy w ogóle postępowanie rejestrowe służy rozstrzyganiu takich wątpliwości? postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 … Dowiedz się więcej

Utrata ważności rejestracji tytułu prasowego może być efektem przerwy w wydawaniu — ale nie braku prowadzenia korespondencji z sądem

Prawo mówi, że utrata ważności rejestracji tytułu prasowego następuje po rocznej przerwie w wydawaniu dziennika lub czasopisma, o ile redakcja nie wystąpi do sądu o zachowanie uprawnień z rejestracji. Czy to jednak oznacza, że zainteresowany wydawca powinien reagować na przesyłane przez sąd wezwania do wyjaśnienia statusu tytułu, a sankcją za brak odpowiedzi jest wykreślenie go … Dowiedz się więcej

Rok to wyrok — czyli jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu kwartalnika?

Jak liczyć roczną przerwę w wydawaniu czasopisma, po którym następuje utrata ważności rejestracji tytułu prasowego? Czy jeden rok przypada rok po ukazaniu się ostatniego numeru? Czy jednak czas ten liczyć należy od ostatniego dnia okresu, którego dotyczył ostatni numer? Pytanie śmieszne, błahe i nieważne? Nie dla pewnego wydawcy kwartalnika (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z … Dowiedz się więcej

Redaktor naczelny serwisu internetowego niewpisanego do rejestru prasowego może odpowiadać za publikację sprostowania

redaktor naczelny serwisu internetowego

Czy odpowiedzialność za publikację sprostowania tekstu może ponosić redaktor naczelny serwisu internetowego — „dodatku” do większego portalu — który nie jest wpisany do rejestru prasowego? Czy jednak brak rejestracji tytułu oznacza, że serwis internetowy nie może być uznany za prasę? A przy okazji: co zrobić z serwisami, które w stopce podają, że są zorganizowaną redakcją … Dowiedz się więcej

Utrata ważności rejestracji czasopisma wskutek przerwy w wydawaniu

Przerwa w wydawaniu czasopisma trwająca przeszło rok może skutkować utratą ważności rejestracji tytułu. Czy to oznacza, że sąd kupuje wszystkie wydawane w Polsce gazety i skrupulatnie notuje daty wydania? Czy jednak polega na żmudnej sądowej robocie — która czasem może prowadzić do błędów i błędnych wniosków? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23 lipca 2020 … Dowiedz się więcej