Wnoszenie opłat sądowych: gotówkowo, bezgotówkowo, znakami opłaty sądowej (ale pamiętajcie o podpisie!)

Całkowicie na marginesie opublikowanego wczoraj w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408) — wnoszenie opłat sądowych może nastąpić:


Wnoszenie opłat sądowych 2016

Wnoszenie opłat sądowych: potwierdzenie przelewu powinno określać sprawę (sygnaturę) i być własnoręcznie podpisane! (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


 • bezgotówkowo (przelewem na rachunek bankowy sądu lub poprzez informatyczne systemy płatności („za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową”);
 • gotówkowo — jak to ładnie napisano „bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej”;
 • znakami opłaty sądowej,

A co do myków — praktycy wiedzą pewnie więcej ode mnie, ale nie mają czasu na pisanie blogaska, więc napiszę o tym ja — to warto zwrócić uwagę na takie historie:

 • wnoszenie opłat sądowych przez internet wiąże się z pobraniem prowizji (także w przypadku płatności kartą płatniczą, par. 4 ust. 1 rozporządzenia);
 • co do uiszczenia opłaty gotówką w kasie, to wprawdzie par. 2 pkt 2 mówi o „kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej”, ale warto pamiętać — to najczęściej boli składających wnioski do ksiąg wieczystych — że to co najczęściej widuje się w sądach to placówki komercyjnych instytucji płatniczych (lub banków), gdzie wniesienie opłaty będzie wiązało się z kilkuzłotową prowizją. Kasy są, ale w przypadku dużych sądów tylko w ich „centralach”, zaś godziny otwarcia… nie są ujednolicone (por. kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, SR Wrocław-Krzyki i SR Wrocław-Fabryczna);
 • natomiast płatność przelewem wymaga: (i) podania sygnatury sprawy w polu „tytułem” (jeśli sprawa jest w toku rzecz jasna), (ii) wydrukowania potwierdzenia i dołączenia do pisma oraz (iii) dopisania informacji za jaką sprawę jest ta opłata sądowa — z własnoręcznym podpisem (par. 6 ust. 3 rozporządzenia).

Przyznam, że o tym podpisie sam czasem zapominam — a przecież to dodatkowa okazja, żeby coś napisać piórem wiecznym… — natomiast nie spotkałem się jeszcze z sytuacją by sąd odmówił przyjęcia potwierdzenia przelewu bez podpisu lub wzywał stronę do uzupełnienia czy wyjaśnienia tego tematu.

Być może norma ta nie wszędzie się przyjęła (podobnie jak sprawdzanie tożsamości świadków) — a być może po prostu „zaniemanie” podpisu nie ma żadnej sankcji…

3 comments for “Wnoszenie opłat sądowych: gotówkowo, bezgotówkowo, znakami opłaty sądowej (ale pamiętajcie o podpisie!)

 1. Robert Walczak
  31 marca 2016 at 13:55

  Słyszałem, że ponoć któryś sąd odrzucił apelację wniesioną przez fachowego pełnomocnika właśnie z powodu braku oświadczenia i podpisu na potwierdzeniu przelewu. Ale to raczej plotki.

  • 31 marca 2016 at 14:33

   Rozumiem, że takie potwierdzenie przelewu byłoby elementem pisma procesowego (apelacji), a zatem niezachowanie warunków formalnych może skutkować wezwaniem pod rygorem zwrotu (art. 370 kpc w zw. z art. 130 par. 1 kpc)?

 2. 30 czerwca 2016 at 13:54

  Taka ciekawostka: rozporządzenie miało wejść w życie 1 lipca 2016 r. (czyli jutro), ale dziś — rzutem na taśmę — zmieniono termin na 1 stycznia 2017 r.:

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/948

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.