Wysokość opłat za przejście śluzy kajakiem lub łodzią wiosłową w 2021 r.

przejście własności urządzeń przesyłowych

A teraz coś z całkiem innej beczki, bo mnie samego czasem zastanawiało, ale nigdy nie miałem zdrowia szukać i sprawdzać: czy pływający kajakiem czy łódką, których wybrana trasa i los zmusi do skorzystania ze śluzy, muszą coś za to zapłacić — i ile?  A naszło mnie, bo w Monitorze Polskim opublikowano przepisy określające wysokość należności … Czytaj dalej

Czy wniesienie opłaty sądowej przez pośrednika jest skuteczne dopiero z dniem wpływu pieniędzy na konto sądu?

A teraz krótki przerywnik merytoryczny: czy wniesienie opłaty sądowej u pośrednika jest skuteczne dopiero z dniem, kiedy pieniądze rzeczywiście trafią na rachunek bankowy sądu? Czy jednak — skoro i przy przelewach, i przy wpłacie pocztowej liczy się data wysłania pieniędzy — nie można różnicować praw stron postępowania sądowego? postanowienie Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2018 … Czytaj dalej

Czy oskarżyciel prywatny musi osobiście uiścić opłatę od aktu oskarżenia?

Czy opłata od prywatnego aktu oskarżenia musi być wniesiona osobiście przez oskarżyciela prywatnego — zaś w przeciwnym przypadku sąd powinien wezwać do osobistej zapłaty, a nawet odmówić wszczęcia postępowania lub umorzyć postępowanie (jeśli dostrzegł błąd na późniejszym etapie postępowania)? wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2017 r. (III KK 203/17)  1. W sprawach z oskarżenia … Czytaj dalej

Wniesienie opłaty sądowej w kasie biura usług płatniczych

wyjątki silnego uwierzytelnienia użytkownika

Omawiając jakiś czas temu rozporządzenie regulujące sposób wnoszenia opłat sądowych zwracałem uwagę na to, że często „kasy sądowe” w rzeczywistości są komercyjnymi placówkami, w których pobierane są prowizje — sugerując, że są pewnie jeszcze jakieś myki. Okazuje się, że pod rządami poprzedniego rozporządzenia takim mykiem była sama kwestia wniesienia opłaty sądowej w kasie takiego pośrednika … Czytaj dalej

Czy możliwe jest rozłożenie na raty opłaty od pozwu?

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

A teraz krótko i na temat: czy możliwe jest rozłożenie na raty opłaty od pozwu — zwłaszcza jeśli powodem jest osoba której nie stać na jednorazowy wpis sądowy — ale której nie przyznano zwolnienia od całości kosztów sądowych? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 grudnia 2016 r., sygn. akt I ACz 2315/16). Powód wniósł do … Czytaj dalej