Zanieczyszczanie hałasem środowiska (zakaz używania sprzętu nagłaśniającego)

Przyszła wiosna, chce się żyć — niektórym chce się żyć mimowolnie kojarzy się z nie dam żyć.
Dziś zatem krótko o tym, że zanieczyszczanie hałasem miejsc publicznych jest wykroczeniem, za które można dostać nawet 5 tys. złotych grzywny.


zanieczyszczanie hałasem
Zanieczyszczanie hałasem miejsc publicznych jest wykroczeniem, za które można dostać nawet 5 tys. złotych grzywny (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Rozchodzi się oczywiście o przepisy ustawy prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), zgodnie z którą zanieczyszczanie hałasem — to chyba dobre słowo — jest co do zasady zabronione, a mianowicie:

  • zakaz używania sprzętu nagłaśniającego — na „publicznie dostępnych terenach miast”, terenach zabudowanych oraz na obszarach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe — z wyjątkiem jednak m.in. imprez religijnych, sportowych, handlowych i rozrywkowych oraz innych legalnych zgromadzeń (art. 156 poś);
  • uprawnienie dla samorządu do dodatkowego ograniczenia czasu korzystania z instalacji i urządzeń, które mogą emitować hałas — zakłady produkcyjne, etc. — co ciekawe jedyne wyłączenie dotyczy sprzętu stosowanego w świątyniach (art. 157 poś);
  • wszystko to pod rygorem odpowiedzialności wykroczeniowej (art. 343 poś).

z ustawy prawo ochrony środowiska
art. 156. 1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.
art. 157. 1. Rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego.
art. 343. 1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 ust. 1,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1.

Czy to oznacza, że strzec muszą się prowadzący dyskoteki atakujące emitowanymi dźwiękami otoczenie? Tak, ale nie tylko — warto zwrócić uwagę na orzeczenie uznające winnym naruszenia zakazu stosowania urządzeń nagłaśniających obywatela, który bardzo aktywnie namawiał przechodniów do udziału w jego inicjatywie referendalnej (wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 14 maja 2013 r., sygn. akt VI Ka 161/13).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

14 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
14
0
komentarze są tam :-)x