Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. (i minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców)

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. oraz minimalną stawkę godzinową w przypadku umów zleceń (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).


Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. oraz minimalne stawki godzinowe dla umów zlecenia


Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem:

 • od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2100 złotych brutto miesięcznie;
 • natomiast minimalna stawka godzinowa — 13,70 złotych brutto za każdą godzinę świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia.

Dla przypomnienia:

 • najniższa stawka za każdą godzinę świadczenia usług to nowość obowiązująca od tego roku (obecnie wynosi ona 13 złotych), dotyczy ona wszystkich zleceniobiorców (nawet przedsiębiorców wystawiających faktury), którzy świadczą usługi osobiście;
 • przy okazji na zleceniodawców nałożono obowiązek nałożono obowiązek dokumentowania liczby godzin świadczenia usług (por. „Minimalna wysokość wynagrodzenia: umowa zlecenia z minimalną stawką godzinową (od 2017 r.)”);
 • wypłacanie wynagrodzenia w niższej kwocie niż wynikającej z przepisów jest wykroczeniem i podlega grzywnie do 30 tys. złotych;
 • podane stawki nie mają wpływu wyłącznie na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest podstawą m.in. do obliczania wysokości wynagrodzenia mobbingowanemu pracownikowi (art. 94(3) kp), dodatku za pracę w porze nocnej (art. 151(8) kp), kwalifikację rozmiaru przestępstwa karnoskarbowego (art. 53 par. 14-16 kks) i wysokość grzywny karnoskarbowej i mandatu skarbowego (art. 23 par. 3 kks, art. 48 par. 2 kks), kwalifikację kradzieży jako wykroczenia (art. 119 kw, tu jest już projekt nowelizacji), a także stanowi kwotę wolną od zajęcia (art. 87(1) par. 1 pkt 1 kp).


I jeszcze taka ciekawostka: skoro wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ustalono w rozporządzeniu, to oznacza, że znów nie powiodło się „polubowne” ustalenie tej kwoty. Otóż podstawą wydania rozporządzenia jest art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w myśl którego rząd określa tę wartość w rozporządzeniu, jeśli nie powiodą się uzgodnienia w Radzie Dialogu Społecznego. Gdyby natomiast uzgodnienia miały miejsce, mielibyśmy publikację w formie obwieszczenia, w Monitorze Polskim.

Q.E.D.

5 comments for “Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. (i minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców)

 1. 18 września 2017 at 04:24

  Czy przypadkiem, mandaty (drogowe) też nie miały być zależne od wynagrodzenia?

  • 18 września 2017 at 09:32

   O tym się mówi od lat (od wynagrodzenia konkretnego sprawcy), ale chyba nie przybrało to postaci choćby projektu. Przynajmniej nie kojarzę.

   • 18 września 2017 at 14:32

    To rozwiązanie to wiem, ale coś kojarzę, iż niektóre mandaty miały być „waloryzowane” i opierać się o płacę minimalną.

 2. sdf
  22 września 2017 at 11:16

  Najbardziej z podwyżki cieszy się chyba Skarb Państwa, bo każda 100 podwyżki to jakieś 40 zł więcej do budżetu.

 3. Adam
  18 grudnia 2018 at 13:42

  Ma to także inny wymiar: każde 1000zł robocizny na fakturze musi być rozpisane na 73 roboczogodziny lub mniej

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.