Wzór deklaracji o rezygnacji z PPK już w Dzienniku Ustaw (a i tak uczestnictwo w PPK będzie „odżywać” co 4 lata)

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano dziś przepisy określające wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1102).


wzór deklaracji rezygnacja wpłat PPK
Tak wygląda normatywny wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK

Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK powinna zawierać:

  • imię i nazwisko uczestnika;
  • numer PESEL (datę urodzenia, jeśli człowiek nie ma numeru PESEL);
  • serię i numer dowodu osobistego (lub paszportu lub innego dokumentu, jeśli rzecz dotyczy osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego);
art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. (…)
  • nazwę podmiotu zatrudniającego (pracodawcy, zleceniodawcy, etc.);
  • oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji (a pod tym wszystkim trzeba się jeszcze podpisać — na szczęście tylko raz);
  • załącznikiem do rozporządzenia jest wzór takiej deklaracji (jedna kartka formatu A4).

Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:
1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji);
2) nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.);
3) nieotrzymywania wpłat podstawowych nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Czy opublikowanie wzoru deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK wyjaśnia wszystkie wątpliwości i odpowiada na wszystkie pytania? Moim skromnym zdaniem nie, a największą zagadką jest to czy wystąpienie z PPK będzie wymagało złożenia takiej deklaracji (tj. w/g wzoru określonego w rozporządzeniu), czy jednak będą honorowane także pisemne oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem, ale niesporządzone na normatywnym dokumencie?
Czytając ustawę uważam, że stosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe (przepis mówi o pisemnej deklaracji, ale nie nakazuje stosowania wzoru) — ale jaka będzie praktyka, zobaczymy.

Całkowicie na marginesie: czy złożenie deklaracji (w/g wzoru lub nie) o rezygnacji z udziału w PPK załatwia sprawę na amen? Oczywiście, że nie, a to za sprawą przepisów, w myśl których każdy pracownik będzie automagicznie „wracał” do PPK, chyba że znów złoży oświadczenie o rezygnacji z PPK (art. 23 ust. 5-6 ustawy o PPK, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.).

art. 23 ust. 5-6 ustawy o pracowniczych programach kapitałowych
5. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.
6. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zamiast komentarza: w sprawach zabezpieczenia na przyszłość mógłbym służyć P.T. Czytelnikom wyłącznie poradztwem, niemniej osobiście — świadom posiadania wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK — nie zamierzam maczać w tym palców.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

22 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
22
0
komentarze są tam :-)x