Czy naruszenie „wytycznych KE”, na które powołał się sąd odwoławczy, może być podstawą skargi kasacyjnej?

Oceniając wykonanie umowy sąd ocenia m.in. sposób zastosowania się kontrahentów do jej treści, to oczywista oczywistość. Odniesienie do norm zachowania może wynikać z różnych przesłanek, np. przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczaju i obyczaju, prywatnych ustaleń, a także innego rodzaju dokumentów. Czy zatem strona, która uważa, że sąd odwoławczy źle zinterpretował taki dokument i umowę, może powołać się na ten fakt w skardze kasacyjnej? Czy jednak podstawą skargi kasacyjnej nie może być naruszenie aktu nie będącego źródłem powszechnie obowiązującego prawa?


Kalchsteine
Kalchsteine, Zittauer Gebirge (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2023 r. (II CSKP 798/22)
Podstawą skargi kasacyjnej nie może być naruszenie aktu, który nie stanowi źródła prawa.

Sprawa dotyczyła orzeczenia, w którym uznano odpowiedzialność beneficjenta korzystającego z dofinansowania PARP za nieprawidłowości w rozliczeniu projektu unijnego i nakazano — odnosząc się także do wytycznych Komisji Europejskiej z 2007 r. dot. określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03) — zwrot otrzymanej kwoty.
W skardze kasacyjnej od tego wyroku spółka zarzuciła m.in. niewłaściwą interpretację zawartej umowy i naruszenie wytycznych Komisji Europejskiej.

Odnosząc się do tych argumentów Sąd Najwyższy przypomniał, że jednym z elementów treści skargi kasacyjnej jest wskazanie jej podstaw. Podstawę skargi kasacyjnej może stanowić wyłącznie istotne naruszenie przepisów proceduralnych lub naruszenie konkretnych przepisów prawa materialnego („najmniejszych, samodzielnych jednostek redakcyjnych aktu prawnego regulujących stosunki prawne między podmiotami prawa”).

art. 398(3) par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego
Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;


art. 398(4) par. 1 pkt 2 kpc
Skarga kasacyjna powinna zawierać:
2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;

Natomiast nie jest dopuszczalne oparcie skargi kasacyjnej na naruszeniu wytycznych KE lub umowy, albowiem żaden z tych dokument aktem prawa powszechnie obowiązującego, a więc nie jest źródłem prawa materialnego.
(Te przesłanki byłyby wystarczające do odrzucenia skargi już na etapie przedsądu, jednak pojawiły się w jej treści zarzuty formalnie prawidłowe, które pozwoliły na jej rozpatrzenie — i oddalenie z przyczyn merytorycznych.)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x