Pijany kierowca wiezie dziecko — jedno czy dwa przestępstwa?

Czy pijany kierowca, który wiezie samochodem własne dziecko, popełnia jedno przestępstwo czy dwa? Czy fakt przewożenia małoletniego przez znajdującego się w stanie nietrzeźwości może być zakwalifikowany jako narażenie jego zdrowia lub życia na szwank? (wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 6 grudnia 2023 r., II Ka 722/23). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny, który jadąc po pijaku autem, z 2-letnim synem … Dowiedz się więcej

Podwójna karalność wykroczenia i przestępstwa (art. 10 par. 1 kw)

Czysto dygresyjnie: w wydanym dziś orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 10 par. 1 kw przewidujący możliwość podwójnej karalności jednego czynu jako wykroczenia i przestępstwa nie narusza zakazu podwójnej kary za ten sam czyn — o ile w praktyce kolejne oskarżenie nie jest związane z identycznymi lub „istotnie takimi samymi” faktami (wyrok TK z 1 … Dowiedz się więcej