KRS nie ma prawa badać uchwał WZ w postępowaniu o wykreślenie wpisu prawnie niedopuszczalnego (uchwała SN III CZP 54/17)

Czysto informacyjnej: w podjętej kilka dni temu uchwale SN udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie czy sąd jest uprawniony do badania — w toku postępowania dotyczącego ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji niedopuszczalnych z mocy prawa — ważności uchwały zgromadzenia wspólników będącej podstawą wpisu. uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2017 r. (III CZP 54/17) ​Sąd … Czytaj dalej

…a gdyby ustawodawca tworzył jednoznaczne prawo…

A skoro kilka dni temu było o tym, że zdaniem posłów PiS instytucja uchwały SN jest sprzeczna z konstytucją — dziś kilka zdań o zagadnieniu prawnym, które kilka dni temu wpłynęło do Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 54/17) — zadanym w toku sprawy o wykreślenie z KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki względu na nieważność czynności … Czytaj dalej