…a gdyby ustawodawca tworzył jednoznaczne prawo…

A skoro kilka dni temu było o tym, że zdaniem posłów PiS instytucja uchwały SN jest sprzeczna z konstytucją — dziś kilka zdań o zagadnieniu prawnym, które kilka dni temu wpłynęło do Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 54/17) — zadanym w toku sprawy o wykreślenie z KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki względu na nieważność czynności … Czytaj dalej