Już za roczek, już za momencik — śródmiejskie strefy płatnego parkowania

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy pozwalające dość radykalnie podwyższyć opłaty za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania — oraz w całkiem nowych śródmiejskich strefach płatnego parkowania (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 1693 — nowelizująca ustawę … Czytaj dalej