Czy nadpłata za parkowanie powinna być zaliczona na poczet przyszłych opłat?

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu

A skoro kilka dni temu gruchnęło, że numer rejestracyjny auta nie jest daną osobową, więc miasto może żądać wpisania tablic na parkometrze — dziś czas na kilka akapitów o tym czy nadpłata opłaty za parkowanie podlega zwrotowi, czy jednak powinna być zaliczana na poczet bieżących opłat za parkowanie? (prawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 8 … Czytaj dalej

Już za roczek, już za momencik — śródmiejskie strefy płatnego parkowania

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy pozwalające dość radykalnie podwyższyć opłaty za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania — oraz w całkiem nowych śródmiejskich strefach płatnego parkowania (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 1693 — nowelizująca ustawę … Czytaj dalej