Czy przymusowe badania psychiatryczne oskarżonego naruszają jego dobra osobiste?

A skoro w ostatnią niedzielę było o tym, że oskarżenie policjanta o udział w grupie przestępczej nie narusza jego dóbr osobistych, nawet został uniewinniony od zarzutów — dziś będzie o tym czy można wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko grupie przestępczej składającej się z sędziów i prokuratora, którzy w toku postępowania karnego skierowali oskarżonego … Czytaj dalej