Czy przymusowe badania psychiatryczne oskarżonego naruszają jego dobra osobiste?

A skoro w ostatnią niedzielę było o tym, że oskarżenie policjanta o udział w grupie przestępczej nie narusza jego dóbr osobistych, nawet został uniewinniony od zarzutów — dziś będzie o tym czy można wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko grupie przestępczej składającej się z sędziów i prokuratora, którzy w toku postępowania karnego skierowali oskarżonego … Czytaj dalej

Czy bezprawne zwolnienie pracownika może stanowić delikt cywilny?

Poniedziałek tradycyjnie zaczynamy od prawa pracy, a zatem: czy możliwa jest odpowiedzialność deliktowa za bezprawne zwolnienie pracownika? Czy jednak kodeks pracy wyczerpująco reguluje wysokość odszkodowania należnego pracownikowi po uznaniu wypowiedzenia za niezgodne z przepisami? Czy dopuszczalny jest zbieg podstaw odpowiedzialności w przypadku sporów pracowniczych? wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2018 r. (III PK 18/17) … Czytaj dalej

Spór o zawyżone rachunki za prąd: czy to zakład energetyczny musi udowodnić, że licznik nie przekłamywał na niekorzyść klienta?

porażenie prądem dziecka zabawa transformator

Zakładając, że odbiorca prądu jest w sporze z dostawcą — klient mówi, że licznik przekłamuje na jego niekorzyść, zakład energetyczny posądza klienta o kradzież prądu — i pamiętając, że każdy spór sprowadza się do udowodnienia swoich racji: czy wystarczy, że firma wykaże, że licznik był uszkodzony? Czy jednak niezbędne będzie wykazanie, że odczyty były zaniżone? … Czytaj dalej