Roszczenie o wykup działki zajętej przez cudzą budowę nie ulega przedawnieniu

Generalna zasada superficies solo cedit podpowiada, że właściciel gruntu jest właścicielem wszystkiego, co jest na nim posadowione. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba trzecia wybuduje jakiś obiekt na cudzym gruncie — w takim przypadku właściciel ziemi może żądać jej wykupienia. Roszczenie to ma charakter majątkowy, a więc co do zasady powinno ulegać przedawnieniu, jednak dość … Dowiedz się więcej