Grzywna za brak smyczy to maksymalnie 250 złotych

pogróżka zabicia psa groźba karalna

Czysto informacyjnie: jak pamiętamy zgodnie z art. 77 kw sankcją za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęta jest grzywna w wysokości do 250 złotych lub kara nagany. art. 77 ustawy — kodeks wykroczeń Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. … Czytaj dalej

Pies ukradł kurę — czy można powiedzieć, że to właściciel ukradł kurę?

pies ukradł kurę odpowiedzialność właściciela

Idzie wiosna, będą pieski (byle nie kończyły jako znajdy, a jeśli już to jako szczęśliwe znajdy) — zaczną się problemy z cyklu „czy piesek musi mieć kaganiec bo jak nie to mandat?” (por. O rzekomym obowiązku posiadania kagańca, Pies we Wrocławiu: kiedy na smyczy? kiedy w kagańcu? gdzie można spuścić ze smyczy? oraz Puszczanie psa „luzem” w lesie (art. … Czytaj dalej