Wynagrodzenie należne za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy powinno się obliczać jak ekwiwalent za urlop

Niektórym pracodawcom nadal dużą trudność sprawia określenie zasad wynagradzania w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. To co od blisko trzech lat jest prostsze przy wypowiedzeniu umowy o pracę, nadal nie zawsze jest jednoznaczne przy porozumieniu rozwiązującym. Sprawa nie budzi wątpliwości jeśli pracownik dostaje „gołą” pensję — sytuacja się zmienia jeśli wynagrodzenie obliczone jak … Czytaj dalej

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy po rozwiązaniu umowy o pracę (art. 36(2) kp)

Jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z rozwiązaniem umowy o pracę jest uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Wraz z wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy (tj. 22 lutego 2016 r. — warto pamiętać, że zmiany dotyczą nie tylko umów o pracę na czas określony) — i pojawieniem się art. 36(2) … Czytaj dalej