Nowa ustawa kominowa (plus maksymalna wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji)

termin zawity odszkodowanie lotnisko

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw ukazała się dziś ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), określająca zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i komunalne osoby prawne. To jest jakby … Czytaj dalej