Nie wolno czasowo „zawiesić” najmu w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu (uchwała SN III CZP 93/17)

A skoro rano było o tym, że rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal jest niedopuszczalne, jeśli w umowie wykluczono taką możliwość, to teraz będzie o tym, że zdaniem Sądu Najwyższego umowa najmu na czas określony nie może zezwalać wynajmującemu na czasowe „zawieszenie” najmu w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu. uchwała Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2018 r. … Czytaj dalej