Czy można zastrzec karę umowną za rozwiązanie umowy najmu wskutek braku płatności czynszu?

wirtualne biuro adres siedziby

Krótko i na temat: czy w umowie możne być zastrzeżona kara umowna za brak płatności czynszu z tytułu najmu lokalu — jeśli wskutek opóźnień wynajmujący rozwiązał umowę najmu? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 maja 2017 r. (VI ACa 278/16) Nie można uznać, że samoistną przesłanką żądania kary umownej może być samo złożenie przez … Czytaj dalej