Ulica „14 Lutego” czci dzień Św. Walentego — czy propaguje komunizm?

ulica 14 lutego

Czy ulica „14 Lutego” oznacza propagowanie komunizmu, bo w tym dniu w 1945 r. zawsze coś się działo na ziemiach polskich? Czy jednak data ta raczej ma związek ze „świętem zakochanych” i czci ich patrona — Świętego Walentego? A przy okazji: czy raz zdekomunizowana nazwa ulicy może być zdekomunizowana ponownie? (wyrok NSA z 20 marca … Czytaj dalej

Dekomunizacja nazw ulic

ulica 14 lutego

Czysto informacyjnie: w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. „ustawę dekomunizacyjną” (ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 744), dzięki której świat będzie lepszy, albowiem: wprowadza zakaz upamiętniania lub propagowania osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących „komunizm lub inny … Czytaj dalej