DziennikUstaw.gov.pl: kolejna zmiana adresów aktów prawnych

błąd co do prawa

Jak ten świat się zmienia: ledwie co odnotowałem (w sobotę), że w serwisie internetowym DziennikUstaw.gov.pl zmieniła się struktura budowania adresów, pod jakimi publikowane są akty prawne, a dziś mogę napisać, że… wiele musiało się zmienić, by wszystko zostało po staremu. W największym skrócie: ledwie co wprowadzona struktura adresu http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/160 obecnie prowadzi do dev/null („niepoprawne odwołanie do … Dowiedz się więcej

DziennikUstaw.gov.pl: zmiana adresów publikacji aktów normatywnych

DziennikUstaw.gov.pl: zmiana adresów

Wcale nie na marginesie: w serwisie internetowym DziennikUstaw.gov.pl zmieniła się struktura adresów poszczególnych aktów normatywnych (to samo dotyczy serwisu MonitorPolski.gov.pl). Zamiast dotychczasowej struktury: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/160 obecnie obowiązuje szyk: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/160 W Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 160 opublikowano — dokładnie 9 lutego 2016 r. — tekst jednolity ustawy prawo wekslowe. To jeden z przykładów „starego” adresu, … Dowiedz się więcej

Ontologiczna ekspektatywa promulgatywy 2015

motto na dziś: Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o … Dowiedz się więcej