Rząd ustalił minimalne wynagrodzenie za pracę na 2017 r. Zobacz jakie będzie miało to skutki dla innych branż

Już od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę rośnie do 2000 złotych miesięcznie brutto (por. Dz.U. z 2016 r. poz. 1456). Już pisałem, że ustalenie takiej czy innej kwoty ma wpływ nie tylko na pensje najmniej zarabiających pracowników (oraz tych nieco więcej zarabiających), a także na kwotę wolną od potrąceń oraz zakwalifikowanie niektórych czynów zabronionych jako wkroczeń (m.in. kradzież przedmiotu o wartości do 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wykroczeniem, art. 119 kw).


minimalne wynagrodzenie praca skutki
Minimalne wynagrodzenie za pracę przekłada się m.in. na stawki dodatku za pracę w porze nocnej (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

To jednak nie wszystkie konsekwencje ustalenia kwoty minimalnego wynagrodzenia. Decyzja rządu ma wpływ na wiele innych branż, nawet jeśli skutki te nie wynikają bezpośrednio ze zwiększenia kosztów pracowniczych.

Wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę będzie miała przełożenie na (lista ta nie jest w żaden sposób wyczerpująca):

  • wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu — art. 94(3) par. 4 kp stanowi, że jeśli pracownik zrezygnował z pracy wskutek mobbingu może domagać się odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (nie widzę orzecznictwa: liczona według wartości z dnia żądania czy z dnia orzekania?);
  • wysokość dodatku za pracę w porze nocnej — pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach, a dodatek ten ma wysokość 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151(8) par. 1 kp);
  • wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi uczelni publicznej za przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how — zgodnie z art. 86e ustawy o szkolnictwie wyższym jeśli uczelnia podejmie decyzję o niekomercjalizacji wyników takich badań ma obowiązek złożenia pracownikowi odpłatnej umowy na przeniesienie praw za wynagrodzeniem nie niższym niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (co oznacza, że w 2017 r. wynagrodzenie to nie może być niższe niż… 200 złotych) — co ciekawe jeśli pracownik oferty zawarcia takiej umowy nie przyjmie (np. ze względu na kwotę wynagrodzenia), to prawa do badań tak czy inaczej… „przysługują uczelni publicznej” (art. 86e ust. 3 ustawy);
  • wysokość wynagrodzenia za gotowość do akcji ratowniczej na morzu — w myśl art. 103 ust. 3 ustawy o pracy na morzu marynarzowi przysługuje, za każdą godzinę gotowości, wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 18% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wysokość kary za brak zgłoszenia zmian w rejestrze przez podmiot wykonujący działalność leczniczą — art. 107 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że sankcją za niezgłoszenie w 14-dniowym terminie zmiany w rejestrze jest kara pieniężna w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wysokość grzywny w kodeksie karnym skarbowym — stawka dzienna to od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 23 par. 3 kks), natomiast grzywna może być wymierzona w wysokości od 1/10 do 20-krotności najniższej krajowej (art. 48 par. 1 kks), podczas gdy wysokość mandatu skarbowego to max. dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (art. 48 par. 2 kks);
  • kwalifikacja czynów w kodeksie karnym skarbowym — tam gdzie przepis mówi o „małej wartości”, mowa jest o co najwyżej 200-krotności minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy „duża wartość” przekracza 500-krotność tej wartości, zaś „wielka wartość” to 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 53 par. 14-16 kks);
  • podwyższona stawka odsetek za zwłokę podatkową — podatnik, który zaniżył zobowiązanie podatkowe lub zawyżył zwrot przekracza 25% kwoty należnej i równocześnie przekracza 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, musi liczyć się z odsetkami, których stawka jest podwyższona o 150% względem zwykłej stawki odsetek za zwłokę w zapłacie podatku (art. 56 pkt 2 ordynacji podatkowej);
  • wysokość wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzamin zawodowy ze znajomości przepisów o grach hazardowych — zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o grach hazardowych członkowie komisji przeprowadzającej mają prawo do wynagrodzenia, które jednak nie może być wyższe niż 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak rzekłem: lista ta nie uzurpuje sobie prawa do bycia kompletną, natomiast pozwala na pojęcie, że ustalenie takiej czy innej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. będzie miało skutki nie tylko na koszty pracodawców.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
1
0
komentarze są tam :-)x