Czy adwokat może wystawić klientowi fakturę „za apelację”, chociaż w rzeczywistości chodziło o coś innego?

A skoro przedwczoraj gruchnęło, że jakaś grupka ludzi przy herbatce i ciasteczkach obmyśliła, że uchwała składu połączonych izb SN BSA-I-4110-1/20) godzi w prerogatywy prezydenckie, a przez to narusza konstytucję (wyrok tzw. TK z 20 kwietnia 2020 r., U 2/20) dziś czas na kilka akapitów o tym czy adwokat może pożyczać pieniądze od klienta i czy może wystawić fakturę opisaną jako „za apelację”, choć w rzeczywistości dotyczy innych usług? (wyrok tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2020 r., II DSI 61/19).

Sprawa dotyczyła adwokatki, która poprosiła klientkę o pożyczenie 60 tys. złotych, a także wystawiła klientce nienależną fakturę na 14 tys. złotych z tytułu prowadzonej sprawy — nienależną, bo klientka wygrała sprawę wskutek apelacji wniesionej samodzielnie, już po wypowiedzeniu pełnomocnictwa.
Uznając te działania za uchybiające godności zawodu i etyce adwokackiej sąd dyscyplinarny wymierzył obwinionej karę nagany oraz karę 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 8750 złotych), a także nakazał klientkę przeprosić.

par. 50 ust. 1 Kodeksu Etyki Adwokackiej
W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.

Zdaniem ukaranej adwokatki samo zwrócenie się o udzielenie pożyczki nie jest uzależnianiem pełnomocnika od klienta, bo do pożyczki nie doszło, nie można też zarzucać jej braku skrupulatności — skoro fakturę wystawiła, wezwała klientkę do zapłaty i skierowała sprawę o należność do sądu, zwłaszcza, iż owa klientka była koleżanką (kobiety łączyła blisko 40-letnia znajomość), która nie zapłaciła za inne usługi. Odwołanie od orzeczenia wniosła także pokrzywdzona klientka, której zdaniem nałożone na adwokatkę sankcje były niewspółmiernie niskie w stosunku do naruszeń prawa i deontologii zawodowej.
Badając odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury stwierdził, iż karalność zarzutów w/s pożyczki już się przedawniła, zatem postępowanie w tej części umorzył, utrzymując jednak w mocy orzeczenie co do sankcji za wystawienie faktury za niewykonaną usługę.

par. 52 Kodeksu Etyki Adwokackiej
Adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która uzależniałaby go od klienta, a w szczególności nie wolno adwokatowi zaciągać pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi.

Do tzw. Izby Dyscyplinarnej SN wpłynęła kasacja, w której zarzucono, iż wystawienie faktury przez adwokata na rzecz klienta nie może być oceniane jako naruszenie zasad etyki zawodowej, zaś niezależnie od powyższego („z ostrożności procesowej”) kara w wysokości prawie 9 tys. złotych jest zbyt wysoka.

W pisemnych rozważaniach zwrócono uwagę, iż adwokatka bezzasadnie skupia się na formalnych aspektach wystawienia faktury i dochodzenia należności, a przecież istota sprowadza się do oceny czy adwokat może potraktować wystawienie faktury instrumentalnie — jako dotkliwość w konflikcie z klientką-koleżanką.
Tymczasem działanie adwokata, który decyduje się na wystawienie fikcyjnej faktury za niewyświadczoną usługę sporządzenia aplikacji, która to faktura miała „wyrównywać” wynagrodzenie rzekomo należne z innego tytułu, jest nieetyczne — godzi bowiem w wymóg zachowania wobec klienta „szczególnej skrupulatności” w sprawach finansowych. Jeśli bowiem pełnomocnik ma z klientem nierozliczone jakieś czynności, powinien wystawić fakturę na te właśnie usługi (i co do zasady obwiniona miała takie prawo), a nie obciążać go nieistniejącymi kosztami. Rozgrywanie prywatnych konfliktów w ten sposób godzi w całą adwokaturę i deprecjonuje etos zawodu, powodując, że społeczeństwo może postrzegać wszystkich adwokatów jako osoby nieuczciwe. Faktura od adwokata „za apelację” nie może służyć jako instrument do dochodzenia innych należności (od siebie bym dodał, że
Niezależnie od tego uznano, iż wysokość nałożonej kary jest rażąco niewspółmierna do wagi zarzucanego czynu, toteż tzw. ID zdecydowała się na uchylenie orzeczenia i zwrot sprawy do ponownego rozpoznania.

Dla jasności: trudno traktować w/w wywody jako orzeczenie sensu stricto, jednak warto się mu przyjrzeć ze względu na to, iż niewątpliwie stanowi ciekawy pogląd w sprawie. Od siebie dodałbym też, że wystawianie faktur na fikcyjne usługi jest także kwalifikowane jako poważne przestępstwo.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x