Najem samochodów z wbudowanym radiem nie podlega tantiemom autorskim

Epidemia epidemią, a świat nadal musi rozwiązywać swoje codzienne problemy. Dziś zatem kilka akapitów o wyroku TSUE, w którym stwierdzono, że autorskie tantiemy za radio w samochodzie nie przysługują — bo dostarczanie urządzenia nie oznacza publicznego odtwarzania utworów.


tantiemy radio samochodzie
Organizacji zbiorowego zarządzania prawami nie należą się tantiemy za radio w samochodzie — bo umożliwienie korzystania z urządzenia odbiorczego nie jest publicznym udostępnianiem utworów (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)

wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 2 kwietnia 2020 r. (C-753/18)
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym oraz art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że wynajem pojazdów samochodowych wyposażonych w odbiorniki radiowe nie stanowi publicznego udostępnienia w rozumieniu tych przepisów.

Orzeczenie dotyczyło sporu o to czy organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może domagać się od firmy zajmującej się krótkoterminowym najmem samochodów wyposażonych w odbiorniki radowe tantiem za publiczne udostępnianie utworów muzycznych.
Sąd stwierdził, że udostępnianie aut wyposażonych w radia umożliwiało odsłuchiwanie nagrań dźwiękowych, co oznacza, że można je uznać za publiczne udostępnianie. Korzystny dla organizacji zbiorowego zarządzania wyrok został zmieniony po odwołaniu wynajmującego, zaś badający kasację sąd najwyższy zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej
Państwa Członkowskie ustanawiają prawo w celu zapewnienia wypłaty jednorazowego godziwego wynagrodzenia płatnego przez użytkownika, jeżeli fonogram opublikowany w celach handlowych lub powielony egzemplarz takiego fonogramu zostaną użyte do nadania przez środki bezprzewodowe lub w jakikolwiek sposób odtworzone publicznie oraz zapewnienia jego podziału między właściwych wykonawców i producentów fonogramów. W braku porozumienia w tej sprawie między wykonawcami i producentami fonogramów Państwo Członkowskie może określić warunki podziału wynagrodzenia.

Trybunał zauważył, że publiczne udostępnianie polega na dwóch elementach: musi dojść do czynności „udostępnienia utworu” — „publiczności”. Dochodzi do tego wówczas gdy użytkownik podejmuje świadome działania w celu udzielenia klientom dostępu do utworu — ale „zwykłe dostarczenie urządzeń przeznaczonych do umożliwienia lub dokonania przekazu nie stanowi samo w sobie przekazania” (motyw 27 dyrektywy dyrektywy 2001/29/WE). Reguła ta odnosi się także do udostępnienia odbiornika radiowego, który znajduje się na wyposażeniu pojazdu — jest to tylko urządzenie odbiorcze, umożliwienie korzystania z niego nie może być traktowane jako publicznego udostępniania utworów — a zatem organizacji nie przysługują wówczas tantiemy autorskie za radio w samochodzie.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x