Nowe wymogi dla schronisk dla zwierząt

Krótko i na temat, bo i tak nie każdemu się przyda: w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające prawne wymagania — weterynaryjne, budowlane, organizacyjne — przewidziane dla schronisk dla zwierząt (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Dz.U. z 2022 r. poz. 175).


prawne wymagania schronisk zwierząt
Zabierajcie psiaki ze schronisk — one zabiorą Was na bardzo fajne spacery! (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Z mniejszych lub większych ciekawostek:

 • schronisko dla zwierząt może być zlokalizowane nie bliżej niż 150 metrów („mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska” — czyli nie od ogrodzenia) od budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, rzeźni, ogrodów zoologicznych, etc., a także 500 metrów od ujęć wody pitnej; w/w minimalny dystans nie dotyczy obiektów, które powstały po rozpoczęciu działalności przez schronisko, a także schronisk przeznaczonych dla maksymalnie 15 zwierząt;
 • dla jasności: w/w wymogi nie dotyczą schronisk już istniejących, pod warunkiem, że ich lokalizacja uwzględnia przepisy obowiązujące;
 • teren schroniska powinien mieć utwardzone drogi komunikacyjne, zaś jego płot nie może być niższy niż 170 cm;
 • w schronisku powinny być wyodrębnione pomieszczenia dla wykonywania zabiegów leczniczych, osobne boksy dla niekastrowanych samców i samic, izolatka dla zwierząt chorych, pomieszczenie przeznaczone na 15-dniową kwarantannę dla nowych zwierzaków, a także odrębne pomieszczenia dla zwierząt młodych oraz samic z oseskami, etc.;
 • w każdym schronisku powinien być wybieg dla psów o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, z dostępem do trawnika oraz „materiałów i przedmiotów absorbujących uwagę psów, pozwalający na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla tego gatunku” (wybieg nie jest obligatoryjny jeśli schronisko jest przeznaczone dla max. 35 psów);
 • mało tego: każdy pies ma prawo do skorzystania z wybiegu nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (wyjąwszy m.in. psy agresywne, lękliwe, szczeniaki, psy na kwarantannie, etc.) — wyprowadzanie psów na spacery podlegać ma dość szczegółowemu ewidencjonowaniu;

§ 7 ust. 5-6 rozporządzenia w/s szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
5. W schronisku prowadzi się ewidencję wyprowadzeń psów na wybiegi lub spacery.
6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby wyprowadzającej psa na wybieg lub spacer, numer ewidencyjny psa oraz datę wyprowadzenia psa na wybieg lub spacer.

 • każde zwierzę przebywające w schronisku powinno dostać jeść przynajmniej raz dziennie;
 • w każdym schronisku należy prowadzić elektroniczny wykaz przebywających zwierząt; wykaz ten powinien zawierać m.in. opis zwierzęcia (gatunek, wiek, wagę, płeć wraz z informacją o kastracji, maść i znaki szczególne, oznakowanie zwierzęcia), „fotografię przedstawiającą głowę, sylwetkę oraz cechy charakterystyczne zwierzęcia, wykonaną w sposób umożliwiający określenie wielkości zwierzęcia”, datę przyjęcia zwierzęcia wraz z danymi osoby, która zwierzę przekazała, informacje o kwarantannie, przeprowadzonych zabiegach, kastracji, datę opuszczenia schroniska wraz z danymi dumnego przewodnika; wypis ze schroniska powinien obejmować część z tych informacji, zaś kopię wypisu przechowuje się przez 3 lata od wydania zwierzęcia (kłania się RODO);

§ 8 rozporządzenia w/s szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
1. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem wykazu [zwierząt] oraz ewidencji [spacerów] są przetwarzane i udostępniane organom Inspekcji Weterynaryjnej do celów kontrolnych.
2. Dane obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którym przekazano zwierzę, przechowuje się w schronisku przez 3 lata od dnia wydania zwierzęcia ze schroniska.
3. Dane obejmujące imię i nazwisko osoby wyprowadzającej psa na wybieg lub spacer, które znajdują się w ewidencji
[spacerów] przechowuje się w schronisku do dnia wydania tego psa ze schroniska.

 • każde zwierzę przebywające w schronisku powinno mieć zapewnioną całodobową opiekę, a także wykwalifikowaną opiekę weterynaryjną (także w zakresie profilaktyki i zwalczania pasożytów);
 • każde schronisko powinno być także przygotowane do znakowania psów i kotów oraz odczytywania danych z czipów („zgodnym z normą ISO 11784 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa” i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 „Charakterystyka protokołu transmisji””);
 • rozporządzenie określa także minimalne wymagania pomieszczeń dla zwierząt, i tak: psy mogą przebywać w grupach nie większych niż 6 „zgodnie żyjących” zwierząt (zwierzęta agresywne muszą być trzymane pojedynczo), w zewnętrznych kojcach i nieogrzewanych pomieszczeniach musi być odpowiednia ilość i wielkość bud dla wszystkich egzemplarzy, budy i podesty muszą być zaimpregnowane, zaś prawne wymagania dla schronisk dla zwierząt obejmują także minimalną powierzchnię kojca (i tu pozwolę sobie skopiować tabelkę);

prawne wymagania schronisk zwierząt
minimalna powierzchnia dla psów w kojcu, z wyjątkiem powierzchni zajętej przez legowisko lub budę, wynosi — i dalej jak w tabelce

 • rozporządzenie określa także parametry pomieszczeń dla kotów, ale — nie dyskryminując żadnych zwierząt — przecież na tutejszych łamach nie będziemy się rozpisywać o kotach, nieprawdaż? ;-)

Dla jasności: wynikające z opublikowanego rozporządzenia prawne wymagania dla schronisk dla zwierząt wchodzą w życie po 12-miesięcznym vacatio legis — i to chyba nie jest bardzo źle, bo przecież nowe regulacje dotyczą także już działających obiektów, zatem jakiś czas na przystosowanie się jest konieczny.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x