Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (już w Dzienniku Ustaw)

Krótko i na temat, ale o tym może jeszcze być głośno: w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy przewidujące zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego przez konsumenta (ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Dz.U. z 2022 r. poz. 1488).

Dla jasności: chodzi o zawieszenie spłaty — odroczenie terminów uregulowania rat („wakacje kredytowe”) — nie o darowanie komuś czegokolwiek — a przechodząc od od ogółu do szczegółu:

  • każdy konsument, który ma złotowy kredyt hipoteczny, może zwrócić się do banku o zawieszenie jego spłaty — prawidłowy wniosek jest dla banku wiążący, tj. bank „zawiesza” jego spłatę (nie zaś „może zawiesić”);

art. 73 ust. 1 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

  • klient może zawiesić spłatę wyłącznie kredytu hipotecznego, wyłącznie złotowego (wykluczone są kredyty udzielone w walucie obcej), tylko takiego, który został udzielony przed 1 lipca 2022 r. — ale też wyłącznie takiego, którego okres kredytowania kończy się po 2022 r.;
  • ważne: można wystąpić o zawieszenie tylko jednego kredytu hipotecznego, tj. tego, którego bank udzielił na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych — to oświadczenie jest elementem wniosku, a będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń („jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
  • we wniosku należy także wskazać „okres lub okresy” zawieszenia spłaty kredytu — klient ma do wyboru kilka opcji, i tu odsyłam do ustawy;

art. 73 ust. 3 ustawy
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. — w wymiarze dwóch miesięcy;
2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. — w wymiarze dwóch miesięcy;
3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. — w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

  • we wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie trzeba podawać żadnego uzasadnienia, tłumaczyć się z sytuacji majątkowej, etc. — rzecz jest całkowicie odrębna i niezależna od dawniejszej ustawy o wsparciu kredytobiorców;
  • zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego następuje z dniem doręczenia wniosku bankowi — zatem bank nie może nie wyrazić zgody (natomiast może się okazać, że klient coś pokićka we wniosku) — wygrani będą ci klienci, których banki pozwolą na składanie wniosków poprzez system bankowości elektronicznej;
  • dla jasności: w okresie zawieszenia spłaty kredytu konsument „nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy” (oprócz związanych opłat ubezpieczeniowych), w okresie „wakacji kredytowych” nie są naliczane odsetki ani pobierane inne opłaty — jednak to nie ulga, prezent, umorzenie czy wygaśnięcie zobowiązań, ponieważ

art. 73 ust. 11 ustawy
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

  • znaczy się po upływie okresu zawieszenia wszystko wraca do punktu wyjścia — ale przez cały ten czas wszystkie decyzje banku dotyczą także kredytobiorcy, który zdecydował się zawiesić spłatę rat (podwyżka oprocentowania, etc., etc.);
  • na pocieszenie: tego nie trzeba wpisywać do hipoteki, a na zmianę okresu kredytowania nie jest konieczne uzyskanie zgody zabezpieczającego udzielony kredyt.

Zamiast komentarza: zaiste, bardzo dobry i ludzki mamy rząd, na szczęście.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

16 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
16
0
komentarze są tam :-)x