Wyższe kary za niektóre przestępstwa popełnione na szkodę uchodźców z Ukrainy (projekt)

Krótko i na temat, i miejmy nadzieję, że nikomu się nie przyda: autopoprawka do już procedowanej ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed putinowską napaścią przewiduje znaczne zaostrzenie sankcji dla sprawców niektórych przestępstw popełnionych na szkodę ukraińskich uchodźców. A mianowicie: wyższe kary za przestępstwa popełnione na szkodę uchodźców z Ukrainy dotyczą takich … Czytaj dalej

Wiatrówka nie jest „niebezpiecznym przedmiotem” podobnym do broni

Czy wiatrówka — która nie jest bronią pneumatyczną (jeśli energia pocisku nie przekracza 17 dżuli) — może być zakwalifikowana jako niebezpieczny przedmiot podobny do broni? Czy strzelanie do człowieka z wiatrówki można potraktować jako „szczególne udręczenie”? wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2019 r. (II AKa 143/19)Pistolet pneumatyczny nie stanowi innego podobnie niebezpiecznego … Czytaj dalej

Czy zamknięcie policjantów na klucz podczas interwencji — gdy sprawca zapowiadał, że to zrobi — jest przestępstwem pozbawienia wolności człowieka?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy pozbawienie wolności — za zgodą pokrzywdzonego, któremu sprawca mówił, że zaraz zamknie go na klucz, a pokrzywdzony bagatelizował całe zdarzenie — pozwala na przypisanie przestępstwa z art. 189 kk? Czy jednak osoba, która choćby pośrednio godzi się na taką sytuację, może mieć co najwyżej sama do siebie … Czytaj dalej