Wyższe kary za niektóre przestępstwa popełnione na szkodę uchodźców z Ukrainy (projekt)

Krótko i na temat, i miejmy nadzieję, że nikomu się nie przyda: autopoprawka do już procedowanej ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed putinowską napaścią przewiduje znaczne zaostrzenie sankcji dla sprawców niektórych przestępstw popełnionych na szkodę ukraińskich uchodźców. A mianowicie: wyższe kary za przestępstwa popełnione na szkodę uchodźców z Ukrainy dotyczą takich … Czytaj dalej

Publiczne pochwalanie wojny napastniczej jest przestępstwem

Krótko i na temat, ale darmowym lub płatnym trollom i dezinformatorom na pewno się przyda: zgodnie z polskim prawem przestępstwem jest nie tylko wszczynanie i prowadzenie wojny napastniczej, ale także publiczne pochwalanie wojny napastniczej. A mianowicie, w dobitnym skrócie: każdy, kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą musi liczyć się z odpowiedzialnością karną sięgającą nawet ćwierci … Czytaj dalej

Polak może odpowiadać za przestępstwo popełnione poza granicami Polski — pod warunkiem, że dany czyn jest przestępstwem także „tam”

Dopóki polski kodeks karny przewiduje karalność niektórych słów (por. „O tym, że jest projekt uchylenia przepisów penalizujących „przekroczenie granic” wolności słowa”) takie pytania wcale nie są głupie lub niepotrzebne: czy Polak może karnie odpowiadać za czyny, których dopuścił się poza krajem? Czy jednak polski kodeks karny stosuje się tylko do rzeczy, które miały miejsce w kraju? … Czytaj dalej