Czy ex-żona może pozwać ex-męża, który zapuścił wspólną nieruchomość?

Czy współwłaściciel pensjonatu może pozwać drugiego z współwłaścicieli o nieprawidłowe zarządzanie obiektem? Jeśli współwłasność wynikała z zawartego małżeństwa, a kłopoty zaczęły się po rozwodzie? Czy wzajemne rozliczenia współwłaścicieli nieruchomości mogą obejmować nieosiągnięcie zakładanych (i wcześniej osiąganych) pożytków z wynajmu pokoi turystom i odpowiedzialność za pogorszenie stanu technicznego budynku? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 … Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (z mieszkania należącego do ex-małżonka, po rozwodzie)

Czy rozwiedzionemu małżonkowi będącemu właścicielem nieruchomości przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego mieszkania przez ex-małżonka — który nie zamierza się wyprowadzić, ale też nie chce płacić czynszu? Czy jednak w takim przypadku właściciel musi tolerować obecność lokatora, na którego zamieszkanie wcześniej się dobrowolnie zgodził? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 2 grudnia 2021 r., I C 520/20). … Dowiedz się więcej