Zadośćuczynienie za bezdomność (po zakazie zbliżania się do rodziny)

służebność drogi koniecznej

A dziś coś z cyklu „zabili go i uciekł” — czyli czy należy się zadośćuczynienie za bezdomność — jeśli roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych podnosi osoba, wobec której zastosowano zakaz zbliżania się do rodziny — a eksmisja tej rodziny z mieszkania komunalnego została nakazana znacznie wcześniej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2016 r., … Czytaj dalej

O tym czy komuś włos z głowy spadnie za długotrwały dozór policyjny — bo biegły 6 lat sporządzał opinię, po której okazało się, że rzekomy sprawca nie popełnił przestępstwa

A skoro wczoraj było o tym, że zdaniem TK nieracjonalne są obawy, że brak przepisu określającego termin sporządzenia opinii medycznej (dot. poddanych prewencyjnej terapii) może naruszać konstytucję — bo tako rzecze „logika postępowania wykonawczego” — to dziś kilka zdań o tym, że przewlekłość postępowań sądowych i prokuratorskich to pieruńska bolączka naszego wymiaru sprawiedliwości — zwykłem … Czytaj dalej