Czy gmina ma dowolność w pisaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi?

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Czy gmina może uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w takiej postaci, na jaką ma ochotę — czy jednak ustawa stanowi wyliczankę, którą radni muszą po kolei „odfajkować”? wyrok WSA w Krakowie z 22 grudnia 2017 r. (II SA/Kr 1394/17) Katalog spraw — to co powinien obejmować program opieki nad zwierzętami zawarty … Czytaj dalej