Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych (bo koronawirus) retro agit

Zawieszenie biegu terminów sądowych procesowych 

Czy zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych (bo koronawirus) mogło mieć skutek od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego — czy jednak prowadziłoby to do naruszenia zasady lex retro non agit? (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 listopada 2020 r., V CZ 60/20). Orzeczenie dotyczyło zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej jako wniesionej po upływie dwumiesięcznego terminu liczonego od dnia … Czytaj dalej

Przedwczesne wniesienie skargi kasacyjnej (II CSK 431/15)

A skoro wczoraj było o tym, że przymus adwokacki nie dotyczy adwokatów — pisałem jakiś czas temu o tym, że zdaniem SN przedwczesny wniosek o uzasadnienie wyroku nie jest przedwczesny — to dobry czas by dziś było o tym, że zdaniem SN przedwcześnie wniesiona skarga kasacyjna — przedwcześnie czyli przed doręczeniem odpisu uzasadnienia — jest przedwczesna. postanowienie … Czytaj dalej