Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych (bo koronawirus) retro agit

Zawieszenie biegu terminów sądowych procesowych 

Czy zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych (bo koronawirus) mogło mieć skutek od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego — czy jednak prowadziłoby to do naruszenia zasady lex retro non agit? (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 listopada 2020 r., V CZ 60/20). Orzeczenie dotyczyło zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej jako wniesionej po upływie dwumiesięcznego terminu liczonego od dnia … Czytaj dalej

Dodatkowe wynagrodzenie należne artyście wykonawcy przysługuje tylko i wyłącznie od producenta fonogramu

copyright trolling

Czy obowiązek zapłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artyście wykonawcy od producenta fonogramu może obciążać podmiot, który w momencie dokonywania nagrań w ogóle nie istniał? Czy jakiekolwiek roszczenia można wysuwać pod adresem licencjobiorcy (jako tego, który czerpie dochody z twórczości), czy jednak zobowiązanym może być tylko producent nagrania? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2020 … Czytaj dalej

Czy ubezpieczycielowi przysługuje regres wobec sprawcy, który zbiegł z miejsca wypadku — chociaż w tamtym czasie nie było takiego prawa?

Regres sprawcy wypadku

W serwisie internetowym SN ukazało się (wreszcie) uzasadnienie uchwały, w której wyrażono dość kontrowersyjny pogląd — iż regres wobec sprawcy wypadku nie podlega przepisom obowiązującym w chwili wypadku, lecz regulacjom z dnia wypłaty odszkodowania, które kierowca ma zwrócić. Wątpliwości co do ryzyka zarzutu naruszenia zakazu retroaktywności rozwiewa analiza uzasadnienia podjętego orzeczenia. uchwała Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Jak liczyć 8-letni termin na uzyskanie habilitacji w przypadku adiunktów zatrudnionych przed 1 października 2013 r.?

A skoro jutro zaczyna się rok akademicki, a przez ostatnie dwa dni poszło troszkę tekstów odnoszących się do retroakcyjności prawa (w kontekście psów, nazistów oraz RSPnTS) — to dziś czas na kilka akapitów o tym czy już dziś dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy adiunktowi bez habilitacji, który nie uzyskał tytułu naukowego w ciągu 8 lat — … Czytaj dalej

Czy rozdzielenie rodzeństwa w 1952 r. może podlegać ocenie wg przepisów z 1933 r.?

Rozdzielenie rodzeństwa — omyłkowe, w szpitalu po porodzie — niewątpliwie godzi w prawo do życia w rodzinie i tożsamość człowieka, dobra niewątpliwie istotne dla każdego z nas. Biorąc jednak pod uwagę, że wartości te objęte zostały objęte ochroną właściwą dla dóbr osobistych dopiero wraz z pojawieniem się art. 23 kodeksu cywilnego, można zadać ciekawe pytanie: czy skutki … Czytaj dalej