Czy sąd może zasądzić „dwukrotność” odszkodowania za naruszenie praw autorskich tylko w przypadku zawinionego działania — a jeśli winy brak, odszkodowanie musi być równe szkodzie?

dwukrotność odszkodowania niezawinione naruszenie praw autorskich

Skutkiem stwierdzenia niekonstytucyjności normy prawnej, w oparciu o którą wydano wyrok, może być podważenie tego orzeczenia w specjalnym trybie — zawsze jednak warto pamiętać, że niekonstytucyjność kończy się tam, gdzie się kończy. Dziś zatem kilka akapitów o tym czy TK orzekł, że zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich jest sprzeczne z konstytucją? — no … Czytaj dalej

Czy przyszła przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest przyczyną rzeczywistą?

Dla przypomnienia: wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być uzasadnione, zaś w przypadku odwołania do sądu ocenia się zarówno prawdziwość jak i prawidłowość (zgodność z prawem) podanej przyczyny. Jest jednak pewna wątpliwość: czy prawidłowa jest przyszła przyczyna wypowiedzenia, czy też motywy rozwiązania umowy o pracę zawsze muszą istnieć w chwili składania oświadczenia … Czytaj dalej