Rozszerzona prawomocność klauzuli niedozwolonej nie może ograniczać prawa do sądu pozwanego przedsiębiorcy

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A skoro wczoraj było o tym, że skutki raptownej zmiany „oficjalnej wykładni” prawa nie mogą naruszać zasady zaufania do państwa, to dziś kilka zdań o tym, że przyjęcie przez organ, iż rozszerzona prawomocność klauzuli niedozwolonej oznacza, że przedsiębiorca pozwany o stosowanie podobnej klauzuli niedozwolonej nie może podnosić w obronie własnych zarzutów stanowi naruszenie prawa do … Dowiedz się więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów opublikowana w Dzienniku Ustaw

W piątek (16 października 2015 r.) w Dzienniku Ustaw ukazała się ważna (i kontrowersyjna) nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). Zmiany obejmują m.in.: dodany zostaje cały nowy Dział IIIa … Dowiedz się więcej