Grzywna za brak tabliczki z adresem na budynku (art. 64 kw)

przywłaszczenie projektu architektonicznego

Właściciele budynków położonych przy ulicach, których nazwy zostaną zdekomunizowane (por. Dekomunizacja nazw ulic) — ale przecież nie tylko oni, bo rzecz dotyczy wszystkich właścicieli wszystkich nieruchomości — powinni mieć na uwadze przepis nakazujący umieszczenie tabliczki z adresem na płocie i na budynku. Chodzi oczywiście o art. 47b prawa geodezyjnego i kartograficznego, który nakłada na właściciela zabudowanych … Czytaj dalej