Wynajmujący może zająć drogocenne rzeczy najemcy nawet na poczet zabezpieczenia niewielkich zaległości najemcy

W przypadku zaległości czynszowych za lokal wynajmujący może zająć, na poczet zaległości, pozostawione tam rzeczy należące do najemcy. Czy jednak możliwość skorzystania z ustawowego prawa zastawu uzależniona jest od proporcji między wartością zajętych rzeczy a kwotą niezapłaconych przez najemcę należności? wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 lipca 2021 r. (I AGa 410/18)Ustawowe prawo zastawu powstaje … Czytaj dalej