Powództwo ekscydencyjne nie służy do obrony przed egzekucją długów po kradzieży tożsamości

Czy osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja długów porobionych wskutek kradzieży tożsamości, może bronić się wytaczając powództwo o zwolnienie zajętych przedmiotów wskazując, że nie jest dłużnikiem, a więc jej własność nie jest własnością dłużnika? Czy jednak powództwo ekscydencyjne nie przysługuje dłużnikowi, którego dane osobowe są wpisane w wyroku? (nieprawomocny wyrok SR w Piszu z 22 grudnia … Czytaj dalej

Czy działanie podjęte w zgodnym z prawem celu może być zakwalifikowane jako stalking?

Czy jako stalking można zakwalifikować działania podejmowane w celu, który sam w sobie jest zgodny z prawem? Czy jednak uporczywe nękanie musi polegać na zamiarze osiągnięcia bezprawnego efektu zastraszania? Słowem: czy wielomiesięczne naleganie na renegocjację warunków rozliczenia finansowego może być potraktowane jako stalking? wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r. (III KK 266/20) Realizacja … Czytaj dalej

Wpisanie do KRD wierzytelności po oddaleniu powództwa może naruszać dobra osobiste dłużnika

Czy wpisanie do KRD spornego i przedawnionego długu może stanowić naruszenie dóbr osobistych dłużnika? W sytuacji kiedy powództwo wierzyciela zostało oddalone ze względu na przedawnienie? Czy jednak nawet przedawniony dług jest istniejący, zatem — chociaż nie można go dochodzić przed sądem — dopuszczalne jest wywieranie tego rodzaju nacisku na niesolidnego dłużnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Windykacja spornego długu nie zawsze narusza dobra osobiste dłużnika

Czy windykacja spornego długu prowadzi do naruszenia dóbr osobistych dłużnika? Czy jednak windykator może traktować zlecenie wierzyciela jako wiarygodne, przynajmniej do momentu, dopóki nie dowie się, że należność jest sporna? I, wcale nie na marginesie: czy przesłanie wezwania do zapłaty na adres luźno związany z dłużnikiem może stanowić naruszenie jego prywatności i dobrego imienia? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Czy usunięcie danych osobowych skarżącego może być podstawą do umorzenia postępowania w/s jego skargi?

Dziś czas na kilka zdań o jednej z tych niemożliwych spraw: wierzyciel pomylił się co do tożsamości dłużnika, więc nie tylko przez lata przetwarzał dane osobowe niewłaściwego człowieka, ale pozwał go do sądu. Błędne dane z rejestru dłużników usuwa dopiero pod wpływem prowadzonego przez PUODO postępowania, zastrzegając, że nadal będzie je przetwarzać w innym celu … Czytaj dalej