Czy sędzia w stanie spoczynku, który prowadzi zajęcia z aplikantami radcowskimi, narusza godność urzędu?

A teraz coś z całkowicie innej beczki: czy prowadzenie zajęć dydaktycznych przez sędziego w stanie spoczynku może być potraktowane jako uchybienie godności urzędu sędziowskiego? (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2019 r., II DSS 5/18). Orzeczenie wydano w sprawie dyscyplinarnej sędziny SR w stanie spoczynku (ze względu na stan zdrowia), która została uznana winną uchybienia … Czytaj dalej