Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Krótko i na temat: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano specustawę regulującą zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji (ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). Ustawa wprowadza pewne odrębności jeśli chodzi o odpowiedzialność przedsiębiorcy, który dopuścił się naruszenia … Czytaj dalej

Nadużywanie pozycji dominującej a nieważność postanowień umowy

A skoro było jakiś czas o tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział publikację także tych wyroków, w których odmówiono mu racji — dziś orzeczenie z tezą, która brzmi na tyle kontrowersyjnie, że od niej właśnie postanowiłem zacząć (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt VI ACa 1611/14): Sprzeczność zapisu umowy z … Czytaj dalej